Smart Omsorg.

  • Økt trivsel for de sårbare gruppene i samfunnet
  • Tilby velferdsteknologi tilpasset brukeren.
  • Komplette løsninger for smart omsorg med foks på fleksibilitet og hurtig utvidelsesmuligheter.
  • Våre løsninger er tilpasset barnehage og eldreomsorg.