Brukeren i fokus.

Økt verdighet.
Få varsel ved behov for stell.
Trygghet for pårørende.
Mulighet for relevant datafangst.
Fang opp tidlig signal om mulig endring i helsesituasjon.
Gir rom for omsorg.
Lær deg å kjenne pasientenes rutiner og behov.
Loggføring.
Skap behovsbasert arbeidsflyt.

Muligheter for videreutvikling med funksjoner som blant annet fallsensor, døralarm og bevegelsesensor.
Potensielt «alt i ett verktøy»
Skal kunne kommunisere med eksisterende systemer

Mer mestring og velvære til den eldre. Mer informasjon til den pårørende.

Våre eldste helter fortjener å bli ivaretatt med verdighet og kjærlighet.
Vi jobber utelukkende med løsninger hvor brukers velvære er i fokus.

Vi i Fesenso jobber med å utvikle eksisterende teknologi til bruk i eldreomsorgen.
Vi er i en posisjon hvor vi har svært gode forutsetninger for å dra nytte av det beste fra 2 verdener.
Banebrytende teknologi og innovasjon skal videreutvikles i tråd med brukererfaring, driftskompetanse og faktisk behov.

Vi er opptatt av at våre løsninger skal utvikles av brukerne, for brukerne. Målsetting er å skape mer rom for omsorg.
I følge SSB vil vi innen år 2030 være doblet antall 80 åringer; Med innovativ drivkraft og gode samarbeidspartnere
​skal Fesenso bidra til at samfunnet kan levere smartere og bedre omsorgstjenester i tiden som kommer.

Er du interessert i å høre med om vårt prosjekt? Send oss gjerne en e-post: